Ansökan om Sjukavbrottsförsäkring

Dina uppgifter

 

Jag väljer att teckna...

Försäkringsbeloppen för din Sjukavbrottsförsäkring kan väljas enligt tabell nedan och betalas ut under
12 månader, efter 30 dagars karens.

Välj försäkringsbelopp samt startdag för din Sjukavbrottsförsäkring.

Sjukavbrottsförsäkring med försäkringsbelopp:

Med startdatum:

Försäkringsbelopp: 5 000 kr/mån 10 000 kr/mån 15 000 kr/mån 20 000 kr/mån 25 000 kr/mån 30 000 kr/mån
<30 år 500 kr 1 754 kr 2 381 kr 3 008 kr 3 635 kr 4 262 kr
30 - 39 år 500 kr 2 381 kr 3 173 kr 4 262 kr 5 202 kr 6 143 kr
40 - 49 år 500 kr 3 371 kr 4 806 kr 6 242 kr 7 628 kr 9 063 kr
50 - 59 år 500 kr 5 780 kr 8 420 kr 11 060 kr 11 720 kr 16 340 kr
Årspremierna avser 2018