HVB-/Asylboendeförsäkring

Att driva asylboende, boende för nyanlända med uppehållstillstånd, HVB hem för ensamkommande flyktingbarn samt övriga boenden för personer med psykosociala problem är verksamheter med speciella behov och utmaningar. Riskexponeringen i förhållande till andra boendeverksamheter bedöms som avsevärt högre med t.ex. skadegörelse och anlagda bränder.

Vi kan erbjuda försäkringsskydd för primärt brand-, inbrott- och vattenskador som kan drabba din anläggning men också Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Krisförsäkring, Besöksolycksfallsförsäkring och Överfallsförsäkring m.m. Om ni är intresserade av en offert så kontakta oss, kontaktuppgifter finner ni här nedan. Vi erbjuder förstås även försäkringsförmedlare möjlighet att teckna försäkringen genom oss.

 

Försäkringsskyddet i korthet

Grundförsäkring

 • Företags- och Fastighetsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Avbrotts-/Extrakostnadsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Besöksolycksfallsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Överfallsförsäkring

Tilläggsförsäkringar

 • Tjänstereseförsäkring
 • VD- & Styrelseansvarsförsäkring
 • Epidemiavbrottsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Kyl- och frysförsäkring
Ytterligare information om Asylboendeförsäkring går att läsa i vår broschyr.
Allmänna leveransbestämmelser Asylboendeförsäkringen

 


 

Vill du teckna försäkring eller veta mer?

Kontakta oss på Adekvat Försäkring
Adress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö
Telefon: 0470-70 40 50
Telefax: 0470-70 40 70
E-post: info@adekvatforsakring.se

 

Kontaktpersoner

 
Fredrik Ottosson
Telefon:(+46) 70 - 300 98 29
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se
Pierre Albihn
Telefon:(+46) 470 - 59 20 77
E-post: pierre.albihn@adekvatforsakring.se

 


 

Försäkringsvillkor

 

Allmänna villkor

700 E:1 - Egendom
700 B:1 - Brand
700 I:1 - Inbrott
700 V:1 - Vatten
700 AV:1 - Avbrott
GLI1:4 - Global Ansvarsförsäkring

Skärskilda villkor

K200:1 - Tidsrelaterad störning i datorfunktion
K766:1 - Undantag för Terrorism
B714:1 - Brandlarm
B715:1 - Vattensprinkler
K770:2 - Several Liability Clause
K771:1 - Lloyd's klausuler


Villkor Ålands Ömsesidiga

SVKF:2 - Rättsskydd (Kombinerad Företagsförsäkring, se avs. Rättsskydd)
SVKO:1 - Besöksolycksfall (Kundolycksfall)
SVÖF:1 - Överfallsförsäkring
SVKR:2 - Krisförsäkring
 

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter asylboende 2015-11-18

 


 

Nyhetsbrev

2016-04-08

Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.7
 
2016-03-10
Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.6
 
2016-02-10
Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.5
 
2015-12-31
Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.4

2015-12-16
Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.3

2015-12-11
Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.2

2015-12-06
Adekvata Nyheter - Asylboendeförsäkring Nr.1

 

Registrera dig till nyhetsbrevet