Företagsförsäkring - Yrkesverksam

Årspremie: 970 kr (Försäkring inkl. medlemskap i Club Axelsons)

Försäkringen gäller för dig som har gått en yrkesutbildning, är utexaminerad, diplomerad och godkänd av Axelsons Gymnastiska Institut  inom följande områden:

 • Friskvårdsmassör - Massageterapeut - Medicinsk Massageterapeut
 • Friskvårdskonsult
 • Kost & Näringsrådgivare
 • Medicinsk fotvård
 • Personlig tränare
 • Rosenmetoden
 • SPA-terapeut
 • Yogamassage
 • Zonterapi/Reflexolog
 • Ekologisk Frisörutbildning
 • Ekologisk Hudvårdsutbildning

Försäkringen gäller för verksamhet inom ovanstående områden, i de fall din verksamhet avviker från dessa ska den avvikande verksamheten godkännas av ClubAxelson och Svedea och specifikt anges på försäkringsbeviset.

Med yrkesverksam menas att man har en en årsomsättning som överstiger 110 000kr/år.
Behandlingsskadeförsäkringen är personlig och gäller för den person som ansökt om försäkringen.
Har man anställda, som också ska omfattas av behandlingsskadeförsäkringen krävs det att de är diplomerade inom sitt verksamhetsområde genom Axelsons Gymnastiska Institut. Anmäl i så fall det till Adekvat Försäkring vem/vilka som ska omfattas med namn och personnummer.

Företagsförsäkring för yrkesverksam medlem i Club Axelsons

 

Företagsförsäkring - Bisyssla

Årspremie: 770 kr (Försäkring inkl. medlemskap i Club Axelson)

Försäkringen gäller för dig som har gått en yrkesutbildning, är utexaminerad, diplomerad och godkänd av Axelsons Gymnastiska Institut inom följande områden:

 • Friskvårdsmassör - Massageterapeut - Medicinsk Massageterapeut
 • Friskvårdskonsult
 • Kost & Näringsrådgivare
 • Medicinsk fotvård
 • Personlig tränare
 • Rosenmetoden
 • SPA-terapeut
 • Yogamassage
 • Zonterapi/Reflexolog
 • Ekologisk Frisörutbildning
 • Ekologisk Hudvårdsutbildning

Försäkringen gäller för verksamhet inom ovanstående områden, i de fall din verksamhet avviker från dessa ska den avvikande verksamheten godkännas av ClubAxelson och Svedea och specifikt anges på försäkringsbeviset.

Med yrkesverksam menas att man har en en årsomsättning som inte överstiger 110 000kr/år.

Behandlingsskadeförsäkringen är personlig och gäller för den person som ansökt om försäkringen.

Har man anställda, som också ska omfattasav behandlingsskadeförsäkringen. Krävs att de är diplomerade inom sitt verksamhetsområde genom Axelsons Gymnastiska Institut. Anmäl i så fall till Adekvat vem/vilka som ska omfattas med namn och personnummer.

Företagsförsäkring för bisyssla medlem i Club Axelsons

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Sjukavbrottsförsäkring för medlem i Club Axelsons
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring

 

Tilläggsförsäkring

Årspremie: 1067 kr/år

Använder man följande behandlingstekniker så krävs det en tilläggsförsäkring.

 • Hud- och skönhetsvård med undantag för användande av sprutor och - Botox
 • Koppning
 • Öronakupunktur
 • Lymflödesmassage
 • LGP/Endemologie
 • Bindvävsmassage
 • Lipomassage
 • Reflexologi
 • Aromamassage
 • IPL Hudvårdsterapeututbildning
 • Ansiktszonterapi/Ansiktsterapi
 • Regndroggsteknik
 • Colonlink
 • Kroppslaser
 • Japansktl
 • Akupressur
 • Akupunktur