Premie


Flygansvarsförsäkring
 

Vikt

Försäkringsbelopp

Premie/år

Självrisk

 <30kg 750 000 SDR*

1 656 SEK
1 440 SEK (medlem i UAS Sweden)

1 500 SEK
<30kg 1 500 000 SDR*

2 139 SEK
1 860 SEK (medlem i UAS Sweden)

1 500 SEK
>30kg - Beräknas manuellt -

Försäkringen är anpassad efter kraven i Transportstyrelsens regelverk för kommersiell verksamhet med drönare och omfattar i grundalternativet ersättning om 750 000 SDR i enlighet med EG 785/2004. Försäkringen gäller per pilot och kostar 1 656 kr/år, självrisken är 1 500 kr.

Man kan öka försäkringsbeloppet upp till 1 500 000 SDR vid behov.

*) SDR - Särskilda Dragningsrätter

 

Kaskoförsäkring

Priset på Kaskoförsäkringen beräknas på en rad parametrar, såsom försäkringsvärde, erfarenhet m.m..
Medlemmar i UAS Sweden erhålls en rabatt på 15% på Kaskoförsäkringen.

Ansök om försäkring här så återkommer vi med en offert inom kort.

Kaskoförsäkringen täcker skador på själva drönaren under flygning, under transport till och från uppdragsplatsen samt förvaring inom Norden. Försäkringen omfattar även reservdelar. Kaskoförsäkringen kan enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring.

 

Påhängsutrustning

Priset på påhängsutrustning beräknas procentuellt i ett intervall mellan 1,5% - 5% utav värdet.

Ansök om försäkring här så återkommer vi med en offert inom kort.

Försäkring för ”hängande last” t.ex. kamerautrustning, mätinstrument eller annan teknisk apparatur. På samma sätt som för Kaskoförsäkringen kan försäkring för påhängsutrustning enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring och Kaskoförsäkring.