Risk Management 

 

 


 
Inom affärsområdet arbetar vi tillsammans med våra kunder för att identifiera, förebygga och begränsa risker i kundernas verksamhet. 

Kortfattat omfattar området följande tjänster:

 

Riskbesiktningar

Upprättande av försäkringsteknisk information såsom verksamhetsbeskrivning, kartläggning av risker, skyddstekniska installationer och storskadebedömning inklusive avbrott.

 

Rekommendationsrapporter

Rapporter som beskriver eventuella risker och brister i verksamheten, samt en rekommendation för hur dessa kan åtgärdas.

 

Business Continuity 

Övergripande identifiering och kvantifiering av händelser som kan skada verksamheten.

 

Crisis Management

Strukturerade och handfasta verktyg att använda när katastrofen är ett faktum.

 

Disaster Recovery

Strukturerat sätt att använda de planer som gjorts i "Business Continuity" arbetet för att så fort som möjligt få igång affärskritiska system och funktioner i normal drift igen.

Ifall ni har frågor eller funderingar kring affärsområdet, kontakta;


Åke Hjertqvist (Riskbesiktningar eller rekommendationsrapporter).

Brandingenjör 

Telefon: 0470 - 704050

Mobil: 070-7214218

E-post: rm@adekvatforsakring.se  


Christer Sunesson (Business Continuity, Crisis Management, Disaster Recovery)

Risk Manager

Telefon: 0470 - 704050

Mobil: 070 - 511 64 00

E-post: rm@adekvatforsakring.se