Obligatorisk försäkring

Produktblad - Obligatorisk försäkring
Produktblad - Obligatorisk försäkring för coachmedlemmar

 

Akupunktur försäkring

Produktblad - Akupunkturförsäkring

 

Frivillig Praktikförsäkring

Produktblad - Frivillig praktikförsäkring
Produktblad - Frivillig praktikförsäkring för coachmedlemmar


Elevförsäkring Individuell

Produktblad - Elevförsäkring individuell
Produktblad - Elevförsäkring gruppansluten


Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad - Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring