Företagsförsäkring

För dig som är medlem i Svenska Massage Akademiens Risksförbund kan teckna en speciell framtagen försäkringslösning.
Klicka på länken för att läsa mer om vad försäkringen innehåller.

Produktblad - Företagsförsäkring

 

Elevförsäkring

Försäkringen gäller för dig som studerar till massör enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller från och med anmälningsdatum, under din utbildningstid till massör, dock max ett år från anmälningsdatum. 
Klicka på länken för att läsa mer om vad försäkringen innehåller.

Produktblad - Elevförsäkring

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad - Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring