Vad omfattar försäkringen?

 

Några unika fördelar med vår försäkring

 
 • Gäller i hela Norden, går att utökas till Europa
 • Invasion of privacy, t.ex. kränkning genom att man oavsiktligt fotograferat, filmat någon.
 • Noise liability, t.ex. Skrämmer djur som skenar och skadar sak eller person.
 • Cyber, t.ex. Att någon “hackar” din PC/dator och ändrar förutsättningarna för flygningen.
 • War liability, T.ex. någon övertar och tar kontroll över din drönare med skada på sak eller person till följd.
 • Reservdelar ingår automatiskt till 10 000 SEK
 • Försäkringsbeloppet för kasko gäller med s.k. agreed value, d.v.s. vi tillämpar inte någon åldersavskrivning.
 • Går att utöka med tillägg för mörkerflygning (20% premietillägg)
 • Går att utöka med ”Hull war”, skador på själva drönaren vid t.ex. cyberintrång, störning, uppsåtlig skadegörelse, terrorism. (10% premietillägg)

Allmänna villkor

Villkor - 82 UAS - Adekvat

 

Skärskillda villkor

 • Alla UAS:er måste registreras och godkännas av Transportstyrelsen för kommersiell verksamhet.
 • UAS:en måste vara luftvärdigt vid början av varje flygning.
 • UAS:en får endast användas under dagtid och endast i "line of sight".
 • Den försäkrade måste efter varje flygning upprätthålla loggböcker och andra handlingar och kunna presenteras till försäkringsgivaren på begäran.
 • UAS:en får inte överstiga 30 kg.
 • Alla UAS-apparater med inbyggd funktion "Return to Home" måste alltid vara inställda på "on".
 • Ytterligare villkor finns enligt RiskPoints huvudvillkor.