Anmälda försäkringsbedrägerier ökade förra året med 47 procent

Publicerad: 2021-03-02

Under förra året gjorde försäkringsbolagen 493 polisanmälningar av misstänkta försäkrings­bedrägerier, motsvarande en ökning med hela 47 procent jämfört med 2019 då antalet polisanmälda försäkringsbedrägerier uppgick till 335. Det framgår av en färsk rapport från Svensk Försäkring om försäkringsbedrägerier. 

Av rapporten framgår också att de svenska sakförsäkringsbolagen under 2020 genomförde 8 198 bedrägeriutredningar, en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 517 miljoner kronor.

— Försäkringsbedrägerier är ett brott med stort mörkertal som ytterst drabbar de ärliga kunderna i form av högre premier. Branschen har ett ansvar att skydda kollektivet mot bedrägerier och det är därför glädjande att försäkringsbolagen i ökad utsträckning polisanmäler misstänkta bedrägerier, säger Mats Galvenius, vice VD för Svensk Försäkring och VD för Larmtjänst, i en kommentar.

Statistiken visar att män är överrepresenterade när det gäller försäkringsbedrägerier, liksom yngre personer och storstadsbor.

När det gäller bilbränder genomförde försäkringsbolagen fördjupade utredningar i 279 fall. Dessa utredningar ledde till att försäkringsbolagen avböjde att betala skadeersättning till ett sammanlagt värde av 16 miljoner kronor i 188 fall.

När Larm­tjänst genomförde en liknande branschgemensam kontrollaktivitet år 2017 genom­fördes 469 fördjupade utredningar som resulterade i beslut om avböjande i 245 fall. Det antyder att problemet med försäkringsbedrägerier genom anlagda bilbränder kan ha minskat något.

— Anlagda bilbränder är ett stort problem för försäkringsbranschen. Under senare år har försäkringsbolagen skärpt rutinerna för att komma åt bedrägerier med bilbränder. Vi börjar se effekterna av detta, säger Mats Galvenius.

Här kan du ta del av rapporten.

 

 

Källa: Gunnar Loxdal 2 mars, 2021