Antalet trafik- och motorskador nu på rekordnivå

Publicerad: 2019-01-10

Antalet trafik- och motorskador fortsätter att öka och ligger nu på en rekordnivå. Det framgår av statistik från Svensk Försäkring, som har uppdaterat tabellerna över antalet motorskador till och med tredje kvartalet 2018.

 

Enligt statistiken uppgick antalet anmälda skadefall för trafik- och motorförsäkring under den tolvmånadersperiod som sträckte sig fram till och med tredje kvartalet, till knappt 1,8 miljoner . Det är en ökning med drygt 9 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod då antalet uppgick till 1,6 miljoner.

Den dominerande delen — 82 procent — av de anmälda trafik- och motorskadorna avser personbilar.

De vanligaste typerna av anmälda skador är glasskador, som står för 33 procent av det totala antalet, och vagnskada med 27 procent av antalet anmälda skador inom trafik- och motorförsäkring.

Källa: SAK OCH LIV/Svensk Försäkring 10 januari 2019