Dåliga dagvattenledningar ofta orsak till översvämning

Publicerad: 2019-09-12

FOLKSAM: DÅLIGA DAGVATTENLEDNINGAR OFTA ORSAK TILL ÖVERSVÄMNING

Undermåliga dagvattenledningar och regn som tar sig in i källaren. Det är de vanligaste orsakerna till översvämningsskador, visar en ny undersökning från Folksam.

Översvämningsskador på grund av regn stod förra året för en tredjedel av de inrapporterade naturskadorna till Folksam. Detta trots att vi då i Sverige upplevde en ovanligt varmt och torr sommar.

– Förra sommaren rapporterades fler översvämningsskador in än under hela 2017. När det är väldigt torrt får marken problem att ta upp stora mängder regn som faller på en kort tid. Det leder till att regnet då tar andra vägar samt skapar översvämning inte bara på gator utan tyvärr även i källare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, i en kommentar.

Det är framför allt villaägare som råkar ut för översvämningsskador. För villaägare är de vanligaste orsakerna att vatten tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus, och att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Enligt Folksams granskning sker detta i nära nittio procent av fallen där en översvämningsskada uppstått.

– Under 2018 så har strax under tio procent av skadorna orsakats av en översvämmad brunn utanför huset. Här är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar för att minimera riskerna för översvämning, säger Erik Arvidsson.

Enligt en tidigare undersökning från Folksam uppger bara 3 procent av kommunerna att man i hög utsträckning har vidtagit åtgärder som krävs för att undvika översvämningsskador till följd av höga vattenflöden och häftiga regn.

För att undvika översvämning i källaren kan villaägare vidta ett antal åtgärder. Att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och golvbrunnar i trappnedgången minskar risken för översvämning.

– Våra kunder blir redan idag påverkade av klimatförändringar, och vi märker även att skadorna och kostnaderna hänförliga till extrema väderhändelser ökat över tid. Därför jobbar vi på flera sätt med klimatanpassning och skadeförebyggande åtgärder, säger Erik Arvidsson.

 

 

Källa: SAK OCH LIV/FOLKSAM 12 september 2019