Därför ökar cyberskadorna så mycket i Europa

Publicerad: 2019-08-26

Intrång i e-post har ökat till att nu vara den främsta orsakerna till cyberskador i Europa. Det framgår av AIG:s senaste rapport om cyberskador. 

Cirka 23 procent av alla rapporterade cyberincidenter under 2018 hade sin bakgrund iintrång i e-post. E-postintrången har därmed ökat med hela 11 procentenheter sedan år 2017.

Tidigare har  ”ransomware” och informationsläckor orsakad av hackare toppat listan över orsakerna till cyberskador.

AIG:s senaste rapport om cyberskador har titeln: “Cyber Claims: GDPR and business email compromise drive greater frequencies”. I rapporten ges bland annat en bild av skadefrekvens per typ av incident och industri när det gäller cyberskador, de ges exempel på cyberskador och rapporten ger en baskgrund till den ökade exponeringen för storskador.

 

Källa: SAK OCH LIV/AIG 26 augusti 2019