Försäkringsbolagens utredningar av bedrägerier ökade med 7% 2018

Publicerad: 2019-02-13

Förra året genomfördes 7 462 utredningar om försäkringsbedrägerier av de svenska sakförsäkringsbolagen, visar statistik från Larmtjänst och Svensk Försäkring. Detta motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med föregående år.

Försäkringsbolagens utredningar ledde till att bolagen under förra året avböjde utbetalningar till ett värde av 480 miljoner kronor. Försäkringsbedrägerier är ett brott med höga mörkertal och uppskattningen är att försäkringsbedrägerier kostar 3—6 miljarder kronor per år.

Samtidigt som antalet utredningar av försäkringsbedrägerier ökade under förra året, visar statistiken att antalet polisanmälningar från försäkringsbolagen har sjunkit. Antalet polisanmälningar sjönk förra året med 16 procent till 318 stycken. Även summan av bolagens nekade skadeersättningar sjönk något. Minskningen uppgick här till 2,4 procent.

Försök till försäkringsbedrägerier avslöjas främst inom hem-/villaförsäkring, reseförsäkring och motorförsäkring. Inom hem-/villaförsäkring  och reseförsäkring avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 159 miljoner kronor medan det inom motorskador avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 145 miljoner kronor.

Ett område av försäkringsbedrägerier som branschen arbetat aktivt med under senare tid är arrangerade trafikolyckor. Försäkringsbolagen gjorde förra året 190 fördjupade bedrägeriutredningar av trafikolyckor som misstänktes vara arrangerade. De utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut ersättning för 166 trafikolyckor till ett uppskattat värde av drygt 9,5 miljoner kronor.

— En stor andel av de misstänkta bedrägerierna inträffade i västra Sverige där man också tidigare haft problem med denna typ av bedrägerier, säger Larmtjänsts VD Mats Galvenius i en kommentar.

Här hittar du hela rapporten om försäkringsbedrägerier från Larmtjänst och Svensk Försäkring.

 

Källa: SAK OCH LIV/ 13 februari 2019