HD: Trafikförsäkringen ska betala för skogsbranden i Västmanland

Publicerad: 2019-02-27

Högsta domstolen meddelar i ett beslut att skogsbranden i Västmanland 2014 kan anses ha uppkommit till följd av trafik med motordrivet fordon. Därmed tyder det mesta på att Länsförsäkringar Gävleborg, som var försäkringsgivare för trafikförsäkringen på det skogsfordon som anses ha orsakat branden, får betala ut maximal skadeersättning för branden. Trafikförsäkringens ersättningsbelopp är maximerat till 300 miljoner kronor.   

 

Målet gäller den omfattande skogsbranden i Västmanland i juli 2014, den största enskilda branden i Sverige på över 50 år. Nära 14 000 hektar skogsmark berördes av branden. En person avled, drygt 20 byggnader brann ned.

Branden uppstod vid markberedningsarbete på uppdrag av skogsbolaget Bergvik Väst. När en underentreprenör körde med sitt skogsfordon uppstod gnistor som orsakade elden. Skogsfordonet var försäkrat i Länsförsäkringar Gävleborg.

Innebär det att Länsförsäkringar Gävleborgs som försäkringsgivare för trafikförsäkringen för skogsfordonet ska stå för skadekostnaderna?

Ja, menade Bergvik Väst som stämde Länsförsäkringar Gävleborg vid tingsrätten i Gävle. I april förra året hänsköt tingsrätten målets centrala rättsfråga til Högsta domstolen.

Det här var den fråga man ställde till HD:

– Har Bergvik Västs skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen?

I september förra året fattade Högsta domstolen beslut om prövningstillstånd för målet.

Nu har Högsta domstolen kommit med sitt svar på frågan. Högsta domstolens beslut innebär att skadan har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon. Domstolen går därmed helt på Bergvik Västs linje.

Högsta domstolen konstaterar att bedömningen av om en skada uppstått ”i följd av trafik” ofta har varit generös i förhållande till den som lidit skada. Uttrycket ”i följd av trafik” innebär inte någon begränsning till att fordonet framförs på en väg. Även en skada som orsakas av ett skogsfordon på en arbetsplats i skogen kan därmed alltså räknas som trafikskada.

I detta fall ansåg Högsta domstolen att fordonet användes som ett transportmedel, och därmed var i trafik, när branden uppstod. Högsta domstolen fastslog därför i sitt svar på tingsrätten fråga att fastighetsägarens skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen.

Bergvik Väst är nu inte ensamma om att kräva pengar från Länsförsäkringar Gävleborg. Krav har framställts av sammanlagt elva parter. Åtta av dessa är regresskrav från andra försäkringsbolag gällande ersättning som betalats ut till ett mycket stort antal enskilda skadelidande. Flera av dessa krav ligger i domstol. Sammantaget beräknas kraven uppgå till minst 412 miljoner kronor. Den maximala ersättningen från trafikförsäkringen är 300 miljoner kronor.

Sedan HD nu besvarat den centrala frågan, fortsätter handläggningen av målet vid tingsrätten i Gävle.

 

Källa: SAK OCH LIV/ 27 februari 2019