Nya lagförslag kan få effekt mot internationella stöldligor

Publicerad: 2019-06-10

Svensk Försäkring är positiv till flera nya lagförslag i departementspromemorian ”Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott”. Enligt Svensk Försäkring kan förslagen få stor inverkan på de internationella stöldligornas verksamhet i Sverige och bidra till ökad trygghet i samhället.

 

 

– Svensk Försäkring ser mycket positivt på regeringens initiativ kring frågorna, säger Fredrik van Kesbeeck Andersson, jurist på Svensk Försäkring, i en kommentar.

I promemorian föreslås bland annat att det införs ett nytt brott: inbrottsstöld. Det menar Svensk Försäkring är en välkommen markering av skyddet för det egna hemmet. Genom bland annat straffskalans utformning ökar rättsväsendets möjligheter att utreda brottsligheten. Dessutom sänds sådana signaler som i andra länder visat sig vara effektivt brottsförebyggande när det kommer till stöldligor, skriver Svensk Försäkring.

Samtidigt kritiserar organisationen att det i promemorian skrivs ut att vissa typer av inbrottsstöld kan ses som bagatellartade, exempelvis om det handlar om stulna föremål av mindre värde och om någon tagit sig in i en bostad genom ett öppen dörr.

Ett annat förslag i promemorian är tillträdesförbud till gemensamma lokaler som butiker, badanläggningar och bibliotek av personer som exempelvis stjäl saker, är hotfulla eller begår skadegörelse. Svensk Försäkring trycker här på att reglerna om tillträdesförbud är ett viktigt steg för att visa att vardagsbrottslighet inte längre tolereras, vilket i sin tur är ett viktigt steg för att öka tryggheten i samhället.

Svensk Försäkring påpekar också att dessa förslag ligger i linje med de förslag som Trygghetskommissionen nyligen presenterade.

Foto: Svensk Försäkring

Källa: SAK OCH LIV/ 10 juni 2019