Nytt EU-förslag kan skapa problem för pay-as-you-drive-försäkringar

Publicerad: 2019-01-15

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe varnar för att ett nytt EU-förslag om personlig integritet i digital information i sin nuvarande utformning riskerar att skapa problem för pay-as-you-drive-försäkringar.

 

Så kallade pay-as-you-drive-försäkringar är på väg att få ett genomslag i Sverige, med bland annat aktörer som Greater Than i samarbete med Moderna ochPaydrive i samarbete med Gjensidige.

Försäkringsmodellen innebär att bilens hastighet och körskicklighet mäts med digital teknik, och att försäkringspremien sätts utifrån förarens körstil.

Men kanske kan ett nytt EU-förslag ställa till problem framöver för pay-as-you-drive-försäkringar.

EU-förslaget handlar om personlig integritet när det gäller digital information. Enligt den europeiska branschorganisationen Insurance Europe, som har reagerat negativt på EU-förslaget, finns det oklarheter när det gäller vilken typ av information som ett försäkringsbolag ska kunna lagra digitalt.

— Exempelvis förbjuder förslaget användande och lagring av data genom teknisk utrustning — som bland annat lagrar information för motorförsäkring med telematik — i många sammanhang och innebär inte något klart undantag som tillåter försäkringsbolag att använda data för att kunna erbjuda telematik-försäkringsprodukter. Utan ett sådant undantag kommer försäkringsbolag att drabbas av juridisk oklarhet, och kan tvingas dra tillbaka sådana produkter som kan göra det möjligt att erbjuda förare ett mer skräddarsytt försäkringsskydd, menar Insurance Europe.

Insurance Europe uppmanar nu EU att gå igenom förslaget för att undvika denna typ av oönskade effekter.

Källa: SAK OCH LIV/ 14 januari 2019