Över 100 containrar på Ever Given är försäkrade i Svenska Bolag

Publicerad: 2021-04-16

Över 100 fraktcontrainrar ombord på det uppmärksammade containerfartyget Ever Given är försäkrade av Svensk Försäkrings medlemsföretag. Det framgår av en sammanställning från Svensk Försäkring. 

Det japanska fartyget Ever Given väckte stor uppmärksamhet när fartyget den 23 mars grundstötte i Suezkanalen och under nästan en veckas tid blockerade kanalen för all fartygstrafik. Totalt handlade det om över 400 andra fartyg vars färd genom kanalen hindrades av det strandade fartyget.

Med andra ord ledde blockeringen av kanalen till enorma kostnader. I skrivande stund hålls Ever Given fortfarande kvar av egyptiska myndigheter i väntan på utredning om vem som ska stå för miljardnotan för stilleståndet i kanalen. Kostnaden har uppskattats till cirka 1 miljard USD.

Stoppet i Suezkanalen och de försenade transporterna påverkar också svenska företag och därmed indirekt svenska försäkringsbolag som har tecknat försäkring för dessa företag.

Enligt Svensk Försäkring har uppskattningsvis 116 stycken containrar försäkrats av organisationens medlemsbolag, fördelade på cirka 55 svenska försäkringstagare. ”Ett gemensamt haveri” har deklarerats av rederiet, vilket innebär att samtliga varuförsäkringsgivare ska garantera på att man ställer upp på att betala kostnader som uppkommer till följd av haveriet, inklusive bärgningen av fartyget

Svensk Försäkring konstaterar också att det även finns svenska försäkringstagare som har försäkrats sig i bolag utanför Sverige, och att man ännu inte har tagit hänsyn till de svenska speditörernas försäkringsintressen. Skulle även detta räknas in ökar antagligen antalet containers med svenska intressen ombord på fartyget.

Fartygets redaransvarsförsäkring ligger enligt Svensk Försäkring i  UK P&I Club. Kaskodelen är försäkrad  i Japan. Svensk Försäkring påpekar att det kan finnas tilläggsförsäkringar kopplade till extrakostnader för förseningar som erbjuds av specialistförsäkringsgivare både internationellt och i Sverige.

 

 

Källa: Gunnar Loxdah 15 april, 2021