Skogsbränderna i Kalifornien kan kosta upp till 120 miljarder kr

Publicerad: 2018-11-22

 

Det brittiska risk management-konsultbolaget RMS Consultancy har offentliggjort sin uppskattning av försäkringsbolagens förväntade kostnader för de pågående bränderna i Kalifornien. Enligt RMS uppgår de samlade försäkrade kostnaderna till mellan 9 och 13 miljarder USD, det vill säga mellan 80 och 120 miljarder kronor. 

Den av bränderna som uppskattas vara mest kostsam är den som kallas för Camp Fire i norra Kalifornien där kostnaderna uppskattas till mellan 7,5 och 10 miljarder USD. Kostnaden för Woolsey-branden i södra Kalifornien beräknas till 1,5—3 miljarder USD. I beräkningarna har RMS summerat uppskattade kostnader för bland annat fastigheter, bilar, avbrottsförsäkring och lösöre. Camp Fire uppskattas vara den mest förödande branden hittills i Kalifornien.

Mohsen Rahnama, Chief Risk Modeling Officer vid RMS, säger så här i ett pressmeddelande:

— Skogsbränder är i dag en stor katastrofrisk som måste hanteras med bästa möjliga data och modeller. Med ökande riskexponering på grund av bebyggelse nära skogsområden och pågående klimatförändringar måste försäkringsbolag och myndigheter anpassa sig till en framtid med allt fler och allt värre skogsbränder.

 

Källa: SAK OCH LIV/ 20 november 2018