Störst risk för viltolyckor i Småland

Publicerad: 2018-10-12

 

Smålänningar riskerar i högre utsträckning än andra att drabbas av viltolyckor. Det konstaterar If i en analys av viltolyckorna i landet, där det visar sig att Kalmar och Kronobergs län toppar statistiken över antalet viltolyckor per registrerad personbil. 

Statistiken visar också att antalet viltolyckor ökar. Förra året skedde 61 300 viltolyckor. Till och med september i år har det inträffat över 41 000 olyckor på svenska vägar, vilket är mycket med tanke på att oktober och november är de månader på året då det inträffar flest viltolyckor.

– Åter igen ser det tyvärr ut att bli ett rekordår, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If, i en presskommentar.

En anledning till ökningen är att både älg och vildsvinsstammen ökar efter relativt milda vintrar – samtidigt som trafiken ökar.

Enligt statistiken är det åtta gånger större risk att drabbas av en viltolycka i Kalmar län – den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst – jämfört med i Stockholms län där risken är minst.

Risk per län – antal olyckor per 1 000 registrerade personbilar
(förra årets placering inom parentes):

1.(1) Kalmar, 21,37

2. (2) Kronoberg, 20,33

3.(3) Värmland, 16,06

4. (7) Jämtland, 15,9

5.(13) Blekinge, 13,00

6.(4) Södermanland, 12,89

7. (6)Gotland, 12,83

8. (5) Jönköping, 12,39

9. (8) Uppsala, 10,67

10. (10) Dalarna, 9,76

11.(9) Östergötland, 9,69

12. (11) Örebro, 9,02

13. (12) Västra Götaland, 8,45

14.(14) Halland, 8, 20

15. (18) Västerbotten, 7,88

16.(15) Västmanland, 6,43

17.(17) Gävleborg, 6,36

18.(16)Skåne, 6,33

19. (21)Norrbotten 6,04

20. (19)Västernorrland, 4,97

21. (20) Stockholm, 3,51

 

Källa: SAK OCH LIV / 12 oktober 2018