Svensk försäkring: skador efter Alfrida kostar 266 miljoner kronor

Publicerad: 2019-02-15

Hittills har försäkringsbolagen fått in 11 000 skadeanmälningar efter stormen Alfrida i början av januari, rapporterar Svensk Försäkring i dag. Sammantaget uppgår skadebeloppen som beräknas betalas ut till cirka 266 miljoner kronor. 

Alfrida orsakade strömavbrott på många håll i Sverige, och medförde stora trafikproblem när fallna träd blockerade vägar.

Det genomsnittliga utbetalda beloppet är drygt 25 000 kronor per skada. Många skadorna rör träd som har blåst omkull och orsakat skador på bilar och fastigheter, samt tak som har blåst av hus.

Svensk Försäkring understryker att kostnaderna kan komma att öka längre fram i vår när fler skador upptäcks i fritidshus, som inte besöks ofta vintertid. Det kan till exempel handla om vattenledningar och avlopp som fryst sönder på grund av längre strömavbrott och kall väderlek.

11 000 stormskador och ett skadebelopp på 266 miljoner kronor är givetvis mycket. Men enligt statistiken har det under de två senaste åren relativt sett varit få stormar. Under 2015 däremot drabbades Sverige av flera olika kraftiga stormar; då rapporterades drygt 24 000 stormskador till ett skadebelopp om 749 miljoner kronor. Jämför man med orkanen Gudrun år 2005 framstår också Alfrida som en jämförelsevis liten storm; Gudrun orsakade knappt 93 000 skador till ett skadebelopp om cirka 3,8 miljarder kronor.

Här hittar du ett diagram över stormskador de senaste åren.

Källa: Källa: SAK OCH LIV/ 15 februari 2019