Svenska Försäkring sågar förslag på krav för omställningsstödet

Publicerad: 2020-05-27

Foto: Svensk Försäkring

 

• Johan Lundström är chefsjurist på Svensk Försäkring. 

 

Svensk Försäkring avstyrker i sitt remissyttrande finansdepartementets förslag om att företag ska ha rätt till statligt omställningsstöd endast om de gjort vad som skäligen kan krävas för att få försäkringsersättning.

I remissyttrandet, som är undertecknat av chefsjuristen Johan Lundström, har Svensk Försäkring valt att fokusera på den del av förslaget som berör försäkringsfrågor.

Svensk Försäkring konstaterar att det visserligen finns det företag som kan ha tecknat särskilt försäkringsskydd som ger viss rätt till avbrottsersättning på grund av Covid-19, men i sammanhanget är sådana försäkringslösningar få. Därför kan man utgå från att nästan alla företag saknar försäkringsskydd för avbrott på grund av Covid-19, menar Svensk Försäkring.

— Mot den bakgrunden anser Svensk Försäkring att det skulle innebära onödig tidsutdräkt samt orsaka kostnader för företagen som ansöker om stödet och för försäkringsföretagen att kräva att företagen ska visa att de har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, heter det i Svensk Försäkrings kommentar till den föreslagna lagstiftningen.

Därför avstyrks detta krav av Svensk Försäkring.

 

Källa: SAK OCH LIV 27 maj 2020