Viktig information med anledning av Coronaviruset och försäkring.

Publicerad: 2020-03-24

Spridningen av COVID-19/Coronaviruset i Sverige påverkar oss alla nu i stor utsträckning och vi får många frågor från våra kunder hur deras försäkringar gäller i den uppkomna situationen.

Generellt

De företagsförsäkringar som erbjuds på den Svenska och internationella försäkringsmarknaden lämnar normalt sett inte något skydd i händelse av att man måste stänga sin verksamhet p.g.a. ett virusutbrott. Det finns dock några försäkringsmoment som kan komma i fråga, vilka anges i texten här nedan.

Epidemiavbrottsförsäkring

En del av våra kunder som hanterar livsmedel har tecknat en s.k. epidemiavbrottsförsäkring som kan lämna ersättning vid en epidemisk smittsam sjukdom på grund av myndighets ingripande, på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, med stöd av smittskyddslagen eller livsmedelslagen, likt det vi nu ser i Coronaviruset. En epidemiavbrottsförsäkringen kan lämna ersättning först OM myndigheterna formellt stänger ner genom ett enskilt beslut för just din verksamhet.

Obs! Generellt sett har försäkringsbolagen tolkat att försäkringen INTE gäller vid ett kollektivt beslut att stänga ner t.ex. butiker och restauranger såsom man gjort exempelvis i Spanien och Italien. Det kan vara bra att känna till att för närvarande har samtliga försäkringsbolag infört ett stopp för att teckna nya epidemiavbrottsförsäkringar med anledning av Coronapandemin.

Sjukavbrottsförsäkring

Ett fåtal av våra kunder har tecknat en s.k. sjukavbrottsförsäkring. Det är ett försäkringsmoment som primärt mindre företag tecknar för att täcka avbrottskonsekvenser i händelse att någon nyckelperson blir långvarigt sjuk. Generellt gäller att man måste vara sjukskriven i mer än 30 dagar med läkarintyg. Kom ihåg att anmäla detta med en gång till försäkringsbolaget så inte preskription inträder (12 månader från skadetillfället).

Tjänstereseförsäkring

Vi får en hel del frågor från kunder som har tecknat försäkring via vår tjäntereseförsäkringspool i ERV/Europeiska och som är eller ska på tjänsteresa. Här nedan finns en sammanfattning av villkoren i tjänstereseförsäkringen. Ersättning för personer på tjänsteresa som inte kan åka hem som planerat pga. av t.ex. karantän:

  • Merkostnader för förlängd vistelse:
    Om den försäkrade tvingas förlänga sin tjänsteresa på grund av att det inte är möjligt att resa hem som planerat på grund av karantän, lämnas ersättning, efter godkännande av Europeiska ERV, för merkostnader för boende och resa. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 SEK per försäkrad.
  • Avbeställning CTI
    Avbeställningsskyddet gäller för de områden UD avråder mot, om biljetten köpts innan avrådan utfärdats.

Obs! En del av vår kunder har tecknat tjänstereseförsäkring utanför vår tjänstereseförsäkringspool och där kan andra villkor gälla.

Vi uppmanar er att hålla er uppdaterade på följande hemsidor:

UD - www.regeringen.se/uds-reseinformation

Folkhälsomyndigheten - www.folkhalsomyndigheten.se

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller enbart vid olycksfall. Som olycksfall räknas inte skada som uppkommit på grund av bakterier, virus eller annat smittämne. Försäkringen täcker därför inte skador i samband med Coronaviruset.

Obs! I dessa Coronatider när flera företag väljer att stänga sina arbetsplatser och låter medarbetarna arbeta hemifrån så är det viktigt att veta följande.  Arbetsskadeförsäkringen TFA gäller under arbetstid och till och från jobbet. Hemarbete har länge varit en het potatis inom TFA vilket har lett till att definitionen för arbetstid vid hemarbete är extremt snäv. Man är försäkrad när man utför sina ordinarie sysslor, t.ex. arbetar framför datorn. Däremot så är man oförsäkrad om man vid en kort paus sätter på tvätten och ramlar i källartrappan. Många människor har sannolikt egna försäkringar som täcker upp, men lika sannolikt finns det även en hel del som saknar en egen försäkring. Som alla inser så kan det leda till trista diskussioner nu när stora delar av de anställda i Sverige har beordrats att arbeta hemma. En viktig sak är att se till så att den bara gäller under arbetstid, annars kan den anställde bli drabbad av förmånsskatt.

Premiegrunden för den ”extra” olycksförsäkringen som tillsammans med TFA ger ett heltäckande skydd är antal anställda som arbetar hemifrån. Notera att försäkringen endast gäller i Sverige.

Hör av er till oss om ni har frågor eller är intresserad av att få en offert på ett utökat försäkringsskydd för distansarbetande personal.

Cyberförsäkring

Ämnena i detta nyhetsbrev är ju tyvärr inte så trevliga. Trots detta vill vi lyfta ännu ett ämne som berör virus, fastän i en annan form. Vi vill be er att läsa en artikel från vårt nyhetsarkiv från den 13 februari som är ett utdrag från en artikel i DI (https://adekvatforsakring.se/a/dagen-industri-svenska-bolag-drabbas-hart-8-av-10-utsatta-for-cyberangrepp). I spåren av en ökande digitalisering så ökar också riskexponeringen i takt med att företagens IT system blir alltmer affärskritiska. Vi ser en allt större efterfrågan på s.k. Cyberförsäkring och oavsett ifall det leder till att man i slutändan väljer att teckna försäkring så är vår upplevelse att ansökningsprocessen är positiv i att medvetandegöra risker och konsekvenser av ett cyberangrepp. Ifall ni vill diskutera Cyberförsäkring med oss, kontakta ansvarig försäkringsförmedlare för mer information.

Beslut om distansarbete med anledning av Corona

Med anledning av smittorisken ifrån Coronaviruset har vi valt att alla medarbetare i största möjligaste mån ska distansarbeta hemifrån fr.o.m. måndagen den 16 mars. Vi har fattat beslutet för att kunna upprätthålla och säkerställa kontinuerlig och god service till våra kunder samt för att ta vårt samhällsansvar för att förhindra spridning och skydda utsatta riskgrupper.

Det enskilt mest effektiva sättet att förhindra spridning är att minimera möten mellan människor. Därför har vi beslutat att flytta fram kundevent, fysiska leverantörs- och kundmöten som inte är absolut nödvändiga. I möjligaste mån försöker vi hålla möten via telefon eller videokonferens och i de undantagsfall vi måste göra fysiska kundbesök så genomförs de med stor försiktighet, hygienkrav och restriktioner i antal närvarande m.m.

Vi följer givetvis utvecklingen dag för dag och har en beredskap för att anpassa oss efter situationen och ev. nya myndighetsbeslut.

Ta väl hand om er så hörs vi snart igen!