Adekvat Asylboendeförsäkring

 

 

En anpassad försäkring för dig som driver asylboende, akut korttidsboende, hyr ut fastighet för självhushåll till Migrationsverket etc. 


Att driva asylboende eller upplåta, alternativt hyra ut sin fastighet till boende för flyktingar medför speciella behov och utmaningar. Riskexponeringen i förhållande till andra boendeverksamheter bedöms normalt av försäkringsbolagen som en högre risk för t.ex. skadegörelse och anlagda bränder. Vi på Adekvat har lång erfarenhet av de behov och utmaningar som verksamhetstypen medför och vi har tagit fram en anpassad försäkringslösning för boenden som tar emot flyktingar enligt EU:s massflyktsdirektiv för Ukrainska flyktingar.

Nedan kan ni se en översikt om hur försäkringen är utformad. Om ni är intresserade av en offert kan ni fylla i nedanstående ansökningsformulär alternativt kontakta ansvariga försäkringsförmedlare (kontaktuppgifter och ansökningsformulär finner ni längst ner på denna sidan). 
 

FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL, ÖVERSIKT

Egendomsförsäkring (Byggnader, Maskinerier)

Avbrott/Extrakostnadsförsäkring

Ansvarsförsäkring 

Rättsskyddsförsäkring

Krisförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring

Överfallsförsäkring

 

TILLÄGGSMOMENT

Epidemiavbrott

Förmögenhetsbrott

Tjänstereseförsäkring

VD & Styrelseansvarsförsäkring

 

SJÄLVRISK

Lägsta självrisk är 1 prisbasbelopp

ALLMÄN INFORMATION 
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av försäkringsbrevet samt i försäkringsvillkoren.

PRISBASBELOPP 
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan inträffade. Prisbasbeloppet för 2022  är 48 300 kr.  

Ansök om offert

 

Kontaktpersoner:

Fredrik Ottosson, Försäkringsförmedlare

Telefon: +46 (0)70-3009829

E-post: fo@adekvatforsakring.se 

 

Viktor Hallrup, Försäkringsförmedlare

Telfon: +46 (0)70-5557775

E-post: vh@adekvatforsakring.se