Ansök om offert!

I nedanstående webbformulär kan du enkelt ansöka om en offer, du får svar vanligtvis inom 24 timmar. 
(Du förbinder dig inte till någonting genom att fylla i och skicka in en ansökan).

Kontaktuppgifter 

Byggnadskonstruktion och verksamhet

Önskar försäkring för byggnad?  Ja   Nej 
Önskas försäkring för inventarie? Ja   Nej 

 

Byggnad 1

Byggnadsår

Bruttoyta, BTA ui m2

Renoveringsår

a. Helt i sten och betong                                            
b. Stål eller trästomme utan brännbar fasad    
c. Helt i trä med träfasad                                           

Om logi, antal asylboende

Försäkringsbelopp inventarier

 

Byggnad 2

Byggnadsår

Bruttoyta, BTA ui m2

Renoveringsår

a. Helt i sten och betong                                            
b. Stål eller trästomme utan brännbar fasad    
c. Helt i trä med träfasad                                           

Om logi, antal asylboende

Försäkringsbelopp inventarier

Byggnad 3

Byggnadsår

Bruttoyta, BTA ui m2

Renoveringsår

a. Helt i sten och betong                                            
b. Stål eller trästomme utan brännbar fasad    
c. Helt i trä med träfasad                                           

Om logi, antal asylboende

Försäkringsbelopp inventarier

 

Är verksamheten momspliktig?

 Ja    Nej

 

Fastighetsbeteckning

Antal asylsökande/boende

Årsomsättning

Lönekostnad

När startade er verksamhet

Sprinklersystem?

 Ja    Nej

Automatiskt brandlarm?

 Ja    Nej

Om ja, rökdektektorer i varje rum?

Inomhusbrandposter?

 Ja    Nej

Handbrandsläckare?

 Ja    Nej

Närmaste brandkår

Avstånd i km

Bevakning

Inbrottslarm                                    Ja   Nej

Personal dygnet runt                  Ja   Nej


Rondering av egen personal   Ja   Nej
Om ja, hur ofta? 


Rondering av vaktbolag             Ja   Nej
Om ja, hur ofta? 


Säkerhetsrond i sovrum             Ja   Nej
Om ja, hur ofta? 


Bevakningskameror                     Ja   Nej

 

Beskriv kortfattat ert säkerhetsarbete

Skador senaste 5 åren


 Inga skador

 Har haft skada, vänligen beskriv nedan


Skadedatum - Typ av skada - Skadeersättning

Övrig information ni vill delge oss

 

 Jag intygar härmed att ovan lämnade uppgifter är korrekta och riktiga. Jag är medveten om att felaktiga eller utelämnade uppgifter kan leda till utebliven ersättning vid skada. 

 

Kampanjkod 

 

Har du frågor eller vill veta mer?

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktpersoner:

Fredrik Ottosson, Försäkringsförmedlare

Telefon: +46 (0)70-3009829

E-post: fo@adekvatforsakring.se 

 

Viktor Hallrup, Försäkringsförmedlare

Telfon: +46 (0)70-5557775

E-post: vh@adekvatforsakring.se