Drönarförsäkring


Adekvat Försäkring har i samarbete med försäkringsagenturen Starr Companies tagit fram ett komplett försäkringserbjudande för företag inom kommersiell drönarflygning. Försäkringarna som erbjuds är Flygansvarsförsäkring, Kaskoförsäkring för skador på själva drönaren samt Påhängsutrustning såsom kameror eller annan teknisk utrustning. 

Fyll i ansökningsformuläret längst ner på denna sidan så återkommer vi med en icke bindande offert.

Har du råkat ut för en skada?

Premie
Flygansvarsförsäkring


Drönare <30kg
 
Försäkringsbelopp

750 000 SDR*

Premie/år

1 660 SEK

Självrisk

2 000 SEK


Drönare <30kg
 
Försäkringsbelopp

1 500 000 SDR*

Premie/år

2 140 SEK

Självrisk

2 000 SEK


Drönare >30kg
 
Försäkringsbelopp

-

Premie/år

Manuell beräkning

Självrisk

-

 

Ansvarsförsäkringen tecknas för antal drönare som man kan flyga vid samma tillfälle. En Ansvarsförsäkring för en pilot med en eller fler drönare, två Ansvarsförsäkringar för två piloter med två drönare eller fler och så vidare.

OBS! Ovanstående premier rabatteras med -10% om du är eller blir medlem i UAS Sweden, www.uassweden.org
Försäkringen är anpassad efter kraven i Transportstyrelsens regelverk för kommersiell verksamhet med drönare och omfattar i grundalternativet ersättning om 750 000 SDR i enlighet med EG 785/2004. Försäkringen gäller per pilot och kostar 1 660 kr/år, självrisken är  2 000 kr.

Man kan öka försäkringsbeloppet upp till 1 500 000 SDR vid behov.

*) SDR - Särskilda Dragningsrätter

Kaskoförsäkring

Priset på Kaskoförsäkringen beräknas på en rad parametrar, såsom försäkringsvärde, erfarenhet m.m..
Medlemmar i UAS Sweden erhålls en rabatt på 10% på Kaskoförsäkringen.

Ansök om försäkring här så återkommer vi med en offert inom kort.

Kaskoförsäkringen täcker skador på själva drönaren under flygning, under transport till och från uppdragsplatsen samt förvaring inom Norden. Försäkringen omfattar även reservdelar. Kaskoförsäkringen kan enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring.

Påhängsutrustning

Ansök om försäkring här så återkommer vi med en offert inom kort.

Försäkring för ”hängande last” t.ex. kamerautrustning, mätinstrument eller annan teknisk apparatur. På samma sätt som för Kaskoförsäkringen kan försäkring för påhängsutrustning enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring och Kaskoförsäkring.

Några unika fördelar med vår försäkring

 • Gäller i hela Norden, går att utökas till Europa
 • Invasion of privacy, t.ex. kränkning genom att man oavsiktligt fotograferat, filmat någon.
 • Noise liability, t.ex. Skrämmer djur som skenar och skadar sak eller person.
 • Cyber, t.ex. Att någon “hackar” din PC/dator och ändrar förutsättningarna för flygningen.
 • War liability, T.ex. någon övertar och tar kontroll över din drönare med skada på sak eller person till följd.
 • Reservdelar ingår automatiskt upp till 10% av försäkringsvärdet
 • Försäkringsbeloppet för kasko gäller med s.k. agreed value, d.v.s. vi tillämpar inte någon åldersavskrivning.
 • Går att utöka med tillägg för mörkerflygning
 • Går att utöka med ”Hull war”, skador på själva drönaren vid t.ex. cyberintrång, störning, uppsåtlig skadegörelse, terrorism.

Särskilda villkor

 • UAS:en måste vara luftvärdigt vid början av varje flygning.
 • UAS:en får endast användas under dagtid och endast i "line of sight". (Tillägg för mörkerflygning finns att teckna)
 • Den försäkrade måste efter varje flygning upprätthålla loggböcker och andra handlingar och kunna presenteras till försäkringsgivaren på begäran.
 • UAS:en får inte överstiga 30 kg.
 • Alla UAS-apparater med inbyggd funktion "Return to Home" måste alltid vara inställda på "on".
 • Ytterligare villkor finns enligt Starr Companies huvudvillkor.

Allmänna villkor

Villkor - 82 UAS - Adekvat

Vid skada

Vid en eventuell skada görs en skadeanmälan antingen via en skadeblankett eller via RiskPoints hemsida.

Skadeblankett - Drönare (skickas till Mona.Hansen@starrcompanies.com  )

Skulle det uppstå några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Telefonnummer: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se

Ansök om offert

Medlemskap i UAS Sweden

 Ja, jag är medlem i UAS Sweden

 Nej, jag är inte medlem

 SkyMap

Generella uppgifter


Piloter

Pilot 1

 

Lägg till pilot


UAS specifikation

Drönare 1

Lägg till drönare


Påhängsutrustning - (Tillägg)

Utrustning 1

Lägg till utrustning


Mörkerflygning - (Tillägg)

 Ja, jag ansöker om tillägg för mörkerflygning

 Nej, jag ansöker inte om tillägg för mörkerflygning


Europaflygning - (Tillägg)

 Ja, jag ansöker om tillägg för flygning i Europa

 Nej, jag ansöker inte om tillägg för flygning i Europa