Drönarförsäkring


Adekvat Försäkring har i samarbete med försäkringsagenturen CoverDrone tagit fram ett komplett försäkringserbjudande för företag inom drönarflygning. Försäkringarna som erbjuds är Flygansvarsförsäkring, Kaskoförsäkring för skador på själva drönaren samt Påhängsutrustning såsom kameror eller annan teknisk utrustning. 

Fyll i ansökningsformuläret längst ner på denna sidan så återkommer vi med en icke bindande offert.

Har du råkat ut för en skada?

Premie
Flygansvarsförsäkring


Drönare <30kg
 
Försäkringsbelopp

1 300 000 EUR

Premie/år

154 EUR

Självrisk

125 EUR


Drönare <30kg
 
Försäkringsbelopp

2 600 000 EUR

Premie/år

237 EUR

Självrisk

125 EUR


Drönare >30kg
 
Försäkringsbelopp

-

Premie/år

Manuell beräkning

Självrisk

-

 

Kaskoförsäkring

Priset på Kaskoförsäkringen beräknas på en rad parametrar, tex. försäkringsvärde, vikt mm.

Ansök om försäkring här så återkommer vi med en offert inom kort.

Kaskoförsäkringen täcker skador på själva drönaren under flygning, under transport till och från uppdragsplatsen. Försäkringen omfattar även reservdelar. Kaskoförsäkringen kan enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring.

Påhängsutrustning

Ansök om försäkring här så återkommer vi med en offert inom kort.

Försäkring för ”hängande last” t.ex. kamerautrustning, mätinstrument eller annan teknisk apparatur. På samma sätt som för Kaskoförsäkringen kan försäkring för påhängsutrustning enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring och Kaskoförsäkring.

Några unika fördelar med vår försäkring

 • Gäller i Norden och inom EU.
 • Försäkringsbeloppet för kasko gäller med s.k. agreed value, d.v.s. vi tillämpar inte någon åldersavskrivning.
 • Invasion of privacy, t.ex. kränkning genom att man oavsiktligt fotograferat, filmat någon.
 • Noise liability, t.ex. Skrämmer djur som skenar och skadar sak eller person.
 • Cyber, t.ex. Att någon “hackar” din PC/dator och ändrar förutsättningarna för flygningen.
 • War liability, T.ex. någon övertar och tar kontroll över din drönare med skada på sak eller person till följd.
 • Reservdelar ingår automatiskt upp till 10% av försäkringsvärdet
 • Går att utöka med ”Hull war”, skador på själva drönaren vid t.ex. cyberintrång, störning, uppsåtlig skadegörelse, terrorism.

Särskilda villkor

 • UAS:en måste vara luftvärdigt vid början av varje flygning.
 • UAS:en får endast användas under dagtid och endast i "line of sight". (Tillägg för mörkerflygning finns att teckna)
 • Den försäkrade måste efter varje flygning upprätthålla loggböcker och andra handlingar och kunna presenteras till försäkringsgivaren på begäran.
 • UAS:en får inte överstiga 30 kg.
 • Alla UAS-apparater med inbyggd funktion "Return to Home" måste alltid vara inställda på "on".
 • Ytterligare villkor finns enligt Starr Companies huvudvillkor.

Allmänna villkor

Villkorssammanfattning

Vid skada

Vid en eventuell skada görs en skadeanmälan genom att klicka på nedan länk:

Skadeanmälan Drönare

Skulle det uppstå några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Telefonnummer: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se

Ansök om offert

 

  Jag vill ha en offert för kommersiell flygning
  Jag vill ha en offert för privat flygning

Generella uppgifter

Ansvarsförsärking

Ska du utföra något militärt arbete?

 Ja      Nej

Utför du flygningar för offentliga myndigheter? (Tex. räddningstjänst)

 Ja      Nej

Flyger du Beyond visual line of sight? (Bortom synhåll BVLOS) ?

 Ja      Nej

Egendomsförsäkring

Drönare 1

Lägg till drönare


Påhängsutrustning - (Tillägg)

Utrustning 1

Lägg till utrustning