Hangar/flygverkstad

Det här är en försäkringslösning för hangar eller flygverkstad, som kan tecknas tillsammans eller var för sig.


Vi kan erbjuda en skräddarsydd försäkringslösning för hangar och flygverkstad, baserad på parametrar såsom kvadratmeter, kapacitet, typ av flygplan som förvaras/underhålls mm. Vår hangarförsäkring och försäkring för flygverkstad kan tecknas samlat eller var för sig. 

En hangarförsäkring omfattar lokal-, lagrings- och produktansvar. Lokalansvaret täcker besökande i hangaren och de saker som de eventuellt har med sig. Lagringsansvar täcker ansvaret för andras plan medan de är i din vårdnad oavsett om flygplanet är för lagring, underhåll eller reparation. Produktansvaret täcker ditt ansvar för tjänster du har utfört, även efter att planet har lämnat hangaren.

Försäkringen för flygverkstad täcker ansvar för hantering och bearbetning såväl som produktansvar, under förutsättning att gällande bestämmelser har följts. Ansvarsförsäkring för hantering och bearbetning täcker t ex skador på dina kunders flygplan. Försäkringen gäller för den yrkesmässigt utförda reparationen och de produkter du använder i din verkstad som du är ansvarig för.

Tillsammans med dig tar vi fram en lösning som passar just ditt behov. För att kunna hitta den bästa lösningen kommer vi att gå igenom information om din hangar och/eller din flygverkstad. Vi vill veta storlek på byggnaden, ålder och tillstånd på byggnaden, geografisk placering och avstånd till andra byggnader. Typ av plan och antal plan som kan förvaras och repareras är också viktig information att ta hänsyn till, liksom antal medarbetare och besökare. 

Ansök om offert

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning

Telefonnummer: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se