HVB hem, Vårdhem, Asylboende


Att driva asylboende, boende för nyanlända med uppehållstillstånd, HVB hem för ensamkommande flyktingbarn, skyddat boende samt övriga boenden för personer med psykosociala problem är verksamheter med speciella behov och utmaningar. Riskexponeringen i förhållande till andra boendeverksamheter bedöms som avsevärt högre med t.ex. skadegörelse och anlagda bränder.

Vi kan erbjuda försäkringsskydd för primärt brand-, inbrott- och vattenskador som kan drabba din anläggning men också Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Krisförsäkring, Besöksolycksfallsförsäkring och Överfallsförsäkring m.m.

Om ni är intresserade av en offert så kontakta oss, kontaktuppgifter finner ni här nedan. Vi erbjuder förstås även försäkringsförmedlare möjlighet att teckna försäkring genom oss.

Vill du teckna försäkring eller veta mer?

Kontakta oss på Adekvat Försäkring
Adress: Storgatan 26, 352 31 Växjö
Telefon: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se


Kontaktpersoner

Fredrik Ottosson
Telefon: (+46) 70 - 300 98 29
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se