Medlemsförsäkring grund

Årspremie: 2 170 kr

Försäkringen gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i KFS, som betalar sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler.

Momentbeskrivning - Medlemförsäkring Grund

 

Frivillig praktikförsäkring

Årspremie: 750 kr

Försäkringen gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i KFS, som betalar sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler.

Momentbeskrivning - Frivillig Praktikförsäkring

 

Praktikårsförsäkring

Årspremie: 1 250 kr

Försäkringen gäller för praktikårsmedlemmar i KFS , som betalar sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler.

Momentbeskrivning - Praktikårsförsäkring

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkringens syfte är att lämna ersättning till företaget för den avbrottskonsekvens det innebär om en nyckelperson blir sjukskriven. Försäkringen skall inte förväxlas med den sjukersättning man kan få som privatperson via Försäkringskassan eller privat sjukförsäkring.

Momentbeskrivning - Sjukavbrottsförsäkring

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t.ex. lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av allriskomfattning. Du bör därför teckna en så kallad Objektförsäkring som täcker för plötsliga oförutsedda skadehändelser.
Tilläggspremien för objektet är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms).
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1500kr och högst 8000kr. 
 

Egendomsvärde

Har du ett större  försäkringsvärde på maskinerier än det belopp du har i din praktikförsäkring,   då har du möjlighet att höja detta per prisbasbelopp, 1 pbb kostar 150kr/år.

Varor 200kr/år  per 100.000kr