Vad gör jag om olyckan är framme?

Skulle skadan inträffa under kontorstider (08:00 - 17:00) ringer du till oss på telefonnummer 0470-70 40 50. Utanför kontorstider ringer du direkt till försäkringsbolaget Svedea på telefonnummer 0771-160 199.
Tänk på att man har 12 månader på sig att anmäla skadan från det att den uppkommit!


Tillbaka till medlemssidan