Någon har stulit min mobiltelefon som jag förvarat i mitt olåsta behandlingsrum, täcker försäkringen det?

Under dagtid när er klinik är öppen och någon tar tillfället i akt och går in i obevakade utrymmen och stjäl er mobiltelefon, dator eller kassa så omfattas inte det av försäkringen.
Tänk på att alltid ha låst in till era behandlingsrum och att ni har värdesaker inlåst och säkert förvarat när de lämnas obevakade. Detta gäller även i t.ex. konferensrum eller kök. För att försäkringen skall kunna komma ifråga måste någon med fysiskt våld brutit sig in i lokalen.


Tillbaka till medlemssidan