Vad betyder de olika skyddsklasserna?

Skyddsklasser menas med vilket krav försäkringsbolaget ställer på dig som försäkringstagare när det gäller ditt inbrottsskydd. Skyddsklasserna specificerar vilka krav det ställs på ex. galler, jalusi, kassaskåp, säkerhetsskåp, lås och dörrar etc.
denna sida kan du läsa mer om de olika skyddsklasserna och vad de innebär. Du finner även länkar till broschyrerna här nedan.

Skyddsklass 2
Skyddsklass 3


Tillbaka till medlemssidan