Företagsförsäkring - Yrkesverksam

Årspremie:  Försäkring inkl. medlemskap i YrkesMassörerna 1 804 kr

Försäkringen gäller för dig som är utexaminerad certifierad massör, godkänd av Branchrådet Svensk Massage samt för verksamhet inom följande områden inom alternativmedicinsk verksamhet: massage, friskvård, akupressur, spaterapi eller inom annat område som godkänts av YrkesMassörerna och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. I de fall din verksamhet avviker från dessa områden ska den avvikande verksamheten godkännas av Ålands och specifikt anges på försäkringsbeviset.

Produktblad - Företagsförsäkring för yrkesverksam medlem i Massörerna

 

Tilläggsförsäkring

Om du tecknar försäkring som yrkesverksam har du även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar enligt nedan. För all tilläggsverksamhet inom det alternativmedicinska området gäller att man genomgått adekvat utbildning för verksamhetsområdet samt är certifierad/diplomerad.

Tillägg klass 1 med tilläggspremie 412 kr

Behandlingsmetoder och tekniker där syftet är att behandla olika invärtesmedicinska tillstånd där tabletter och vätskor tas invärtes samt psykiska och mentala tillstånd. Exempel på discipliner som ingår är näringsterapi, homeopati och olika former av samtalsterapi. Fotvård ingår också i denna kategori.
Zonterapi

Tillägg klass 2 med tilläggspremie 412 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Tillägg riskklass 3 med tilläggspremie 1 030 kr

Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder. Medicinsk lågeffektlaserbehandling LLLT ingår i företagsförsäkringen när du är BML certifierad.

 

Elevförsäkring

Årspremie: Elevförsäkring inkl. medlemskap i YrkesMassörerna- Gratis! 

Från och med 180401 erbjuder vi elever gratis försäkringen för dig som studerar till massör enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller från och med anmälningsdatum, under din utbildningstid till massör, dock max ett år från anmälningsdatum. Skulle din utbildning vara längre än ett år skall förnyelse ske av elevförsäkringen som då kostar 250 kr.

Produktblad Elevförsäkring för medlem i Massörerna

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad Sjukavbrottsförsäkring för medlem i YrkesMassörerna
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring