Företagsförsäkring

Årspremie: 2 584 kr

Försäkringen gäller för dig som är yrkesverksam medlem i NMTF (Näringsmedicinska Terapeutförbundet). Försäkringen gäller för dig som är medlem i NMTF och med verksamhetsområden inom huvudsakligen näringsmedicin. För dig som är verksam inom andra alternativmedicinska områden kan tilläggsförsäkring för detta tecknas under förutsättning att verksamhetsområdet godkänts av NMTF och Svedea AB.

Momentbeskrivning - Företagsförsäkring

Elevförsäkring

Årspremie: 1 784 kr

Försäkringen gäller för dig som är elevmedlem i NMTF (Näringsmedicinska Terapeutförbundet).

Momentbeskrivning - Elevförsäkring

Tilläggsverksamheter

Tillägg klass 1 - Tilläggspremie 400 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Tillägg klass 2 - Grundårspremie 1 000 kr

Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder.

 

Vid val av tillägg klass 2, innefattas även tillägg klass 1 med automatik.
 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Momentbeskrivning - Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring

 

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t.ex. lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av allriskomfattning. Du bör därför teckna en så kallad Objektförsäkring som täcker för plötsliga oförutsedda skadehändelser.
Tilläggspremien för objektet är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms).
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1500kr och högst 8000kr. 
 

Egendomsvärde

Har du ett större  försäkringsvärde för maskinerier och varor än 2pbb (1pbb = 52 500kr , 2023).
Då har du möjlighet att höja detta belopp per prisbasbelopp, 1 pbb kostar 150kr/år.

 

Om du önskar teckna någon utav tilläggsförsäkringarna kan du mejla eller ringa oss på  info@adekvatforsakring.se, 0470-704050.

 

Övrig information

När du har behandlingar/konsultation och kontakt via t ex skype gäller det i Sverige, EU och England och det ingår i försäkringen.