Olycksfall pilot/passagerare

Det här är en olycksfallsförsäkring som täcker både pilot och passagerare.
 
Vi erbjuder olycksfallsförsäkring för privata och kommersiella piloter, under förutsättning att pilotens flyg är försäkrat hos oss. Försäkringen kan tecknas för piloten ensam eller för pilot och passagerare tillsammans. Den är inte bunden till bestämda namngivna passagerare, utan täcker de personer som uppehåller sig i flygsammanhang med piloten i händelse av en olycka. 
 
För en optimal täckning utgår olycksfallsförsäkringen från dina individuella behov och vi kan skräddarsy en lösning precis som du vill. Tillsammans hittar vi ett lämpligt belopp och relevanta täckningsområden, där omfattningen begränsas till valda försäkringsbelopp.

Vår olycksfallsförsäkring erbjuder en bred täckning och här följer en lista över områden som inkluderas:
 • Dödsfall och invaliditet på grund av olyckan
 • Medicinkostnader som är direkt följd av olyckan
 • Behandlingskostnader för skador som uppstått med olyckan
 • Transportutgifter från olycksplatsen
 • Rehabilitering efter olyckan
 • Sjukdom som är en direkt följd av olyckan
 • Pilotens yrkesmässiga arbetsoförmåga, temporärt eller permanent
 • Tandskador som är direkt följd av olyckan
 • Krishjälp efter olyckan
   
Om du har individuella önskemål som krävs utöver den typiska täckningen för olycksfallsförsäkring för piloter kan vi föra en diskussion om detta. Förutom en fysisk olycka med planet, då pilot och passagerare är skadade, kan en olycka anses vara bredare, t ex en pilot som anmäls saknad med sitt plan eller en flygplanskapning. 
 
Oavsett om du flyger privat eller i yrkesmässigt sammanhang täcker olycksfallsförsäkringen dygnet runt i Europa. Dock med vissa begränsningar. Om du som pilot intagit alkohol eller droger i perioden fram till flygningen och under flygningen täcker inte försäkringen olyckshändelser. Om flygplanet används i samband med brottslig handling omfattas detta inte heller av försäkringen. I förbindelse med krig, radioaktivt utsläpp, giftiga explosioner, självmord eller försök till självmord så täcks detta inte heller av olycksfallsförsäkring för piloten.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning

Telefonnummer: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se