Medlemsförsäkring Grund

Årspremie - 905 SEK
 

Grundförsäkringen omfattas utav följande försäkringsmoment:

  • Ansvarsförsäkring
  • Behandlingsskadeförsäkring (samt på djur)
  • Egendomsförsäkring
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring
  • Extrakostnadsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring

Läs mer om Medlemsförsäkring Grund

Tilläggsförsäkringar

Sjukavbrottsförsäkring

Årspremie: Enligt tariff (se ansökningsblankett nedan)

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle något hända dig och du måste göra ett avbrott i din verksamhet tryggar en sjukavbrottsförsäkring företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas ut under 11 månader, efter 30 dagars karens. 

Läs mer om Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring (blankett)

 

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t ex lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av
allriskomfattningen. Du bör teckna en objektförsäkring som täcker för plötsliga och oförutsedda yttre skadehändelser.
Tilläggspremien är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms). 
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1 500kr och högst 8 000kr.