Företagsförsäkring

För dig som är medlem i Svenska Massage Akademiens Risksförbund kan teckna en speciell framtagen försäkringslösning.
Klicka på länken för att läsa mer om vad försäkringen innehåller.

Produktblad Företagsförsäkring

Elevförsäkring

Försäkringen gäller för dig som studerar till massör enligt utbildningsplan. Försäkringen gäller från och med anmälningsdatum, under din utbildningstid till massör, dock max ett år från anmälningsdatum. 
Klicka på länken för att läsa mer om vad försäkringen innehåller.

Produktblad - Elevförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring

 

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t ex lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av
allriskomfattningen. Du bör teckna en objektförsäkring som täcker för plötsliga och oförutsedda yttre skadehändelser.
Tilläggspremien är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms). 
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1 500kr och högst 8 000kr.

 

Egendomsvärde

Har du ett större  försäkringsvärde för maskinerier och varor än 2pbb (1pbb = 47 600kr , 2021).
Då har du möjlighet att höja detta belopp per prisbasbelopp, 1 pbb kostar 150kr/år.

 

Akupunktur

Tilläggspremie 400kr/år

Näringsterapi, mineralanalyser

Tilläggspremie 250kr/år

        
Om du önskar teckna någon utav tilläggsförsäkringarna kan du mejla eller ringa oss på  info@adekvatforsakring.se, 0470-704050.