UL-flyg

Vi försäkrar alla typer av UL-flyg, inklusive autogiro, hängflyg och trikeflyg.


Ultralätta flyg, också kallade UL-flyg eller Ultra light och är flygplan med lätta fasta vingar med maximal startvikt på mellan 450–500 kg. Det finns inga internationella standarder för UL-flyg men enligt vanlig europeisk norm finns maximalt 2 sittplatser. De vanligaste förekommande motorerna har av tradition varit 2-takts motorer mellan 40–65 HK, men de nyare modellerna har byggts med 4-takts motorer på mellan 60–100 HK. För att flyga krävs ett UL-certifikat.

Det har skett en stor utveckling inom UL-flyg de senare åren och denna form för flygning har blir allt mer populär. För att kunna erbjuda dig en skräddarsydd försäkringslösning vill vi vet detaljer kring ditt användarmönster. Flygtyp, fabrikat, registreringsmärkning, årgång, antal passagerare mm är uppgifter vi behöver ta in. Vi vill också känna till flygets hemmabas, vilket geografiskt område flyget används i och en del andra uppgifter.

Utöver den lagpliktiga ansvarsförsäkringen erbjuder vi en kaskoförsäkring som täcker hela ditt UL-flyg, samt olycksförsäkring för pilot och passagerare. Utifrån dina upplysningar sammanställer vi en anpassad lösning, där vi tar med alla relevanta uppgifter. Om du t ex under långa perioder magasinerar ditt flyg på marken tar vi hänsyn till det när vi räknar ut din försäkringspremie.

Vi tittar också på hur många flygtimmar du har, med eller utan skador. Syftet är att hitta den bästa försäkringslösningen för dig och ditt flyg.

En förutsättning för denna typ av försäkring, som gäller för användning i hela Europa, är att ditt UL-flyg är registrerad och godkänd. För alla våra kunder erbjuder vi bonus på skadefri flygning och som introduktionserbjudande får du en specialbonus första året på din kaskopremie. 

Ansök om offert

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning

Telefonnummer: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se