Adekvat Försäkring är ett av Sveriges ledande oberoende kunskapsföretag inom försäkring och riskhantering.
Våra affärsområden är:
 

Försäkring 

Inom affärsområdet Försäkring vänder vi oss till företag och industrier med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.
 

PLUS

PLUS är ett värdeskapande koncept för Svenska organisationer att öka den upplevda medlemsnyttan.
 

Risk Managemeng

Inom affärsområdet arbetar vi tillsammans med våra kunder för att identifiera, förebygga och begränsa risker i kundernas verksamhet.

 

Försäkring

Inom affärsområdet Försäkring vänder vi oss till företag och industrier med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.
 

Drönarförsäkring

Vi hjälper vi dig att teckna försäkring för din drönare. Utöver ansvarsförs. erbjuder vi även kaskoförsäkring.
 
 

HVB-/Asylboendeförs.

Vi försäkrar ditt asylboende eller HVB-hem. Klicka på länken och läs mer om vår försäkringslösning.

 

 

Läs mer »Grupper

Om du är medlem i någon grupp/organisation och söker information om våra försäkringar.

 


Läs mer »