Adekvat Försäkring är ett av Sveriges ledande oberoende kunskapsföretag inom försäkring och riskhantering.
Våra affärsområden är:
 

Försäkring 

Inom affärsområdet Försäkring vänder vi oss till företag och industrier med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.
 

PLUS

PLUS är ett värdeskapande koncept för Svenska organisationer att öka den upplevda medlemsnyttan.
 

Risk Managemeng

Inom affärsområdet arbetar vi tillsammans med våra kunder för att identifiera, förebygga och begränsa risker i kundernas verksamhet.

 

Försäkring

Inom affärsområdet Försäkring vänder vi oss till företag och industrier med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. 
Läs mer »

PLUS

Ett värdeskapande koncept för Svenska organisationer att öka den upplevda medlemsnyttan. 

HVB-/Asylboendeförsäkring

Vi försäkrar ditt asylboende eller HVB-hem. Klicka på länken och läs mer om vår försäkringslösning.

 

Läs mer »Grupper

Om du är är medlem i någon grupp/organisation och söker information om våra försäkringar, läs vidare här.
Läs mer »