KundkreditförsäkringKreditförsäkring skyddar ert företag mot kreditförluster vid export och inrikes försäljning. En kundförlust är kostsam för alla som drabbas, därför kan en kreditförsäkring vara en bra och kostnadseffektivt sätt att reducera sin risk för kundförluster. Kostnaden för försäkringen är i normala fall några promille av företagets försäljning. En annan viktig fördel med kreditförsäkring är att man får tillgång till expertkunskap inom kreditbedömning oavsett marknad eller geografi. Försäkringen kan även inkludera politisk risk.

Vi hjälper er att ta fram ett avtal som är anpassat efter era behov och förutsättningar, oavsett om ni är en stor internationell koncern eller ett mindre bolag. Vi ser även till hur er administration agerar och kommer med rådgivning hur det administrativa arbetet blir ett minimum.

Adekvat Försäkring har specialistkompetens med många års erfarenhet inom området. Vår riskanalys är speciellt framtagen för att få fram en riskprofil som överensstämmer med er övriga riskprofil, vi upphandlar och förhandlar villkor för försäkringen. Vi undersöker kontinuerligt riskaptit hos bolagen och våra upphandlingar styrs av att lösningarna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till er verksamhet.


Garantier

Entreprenörer och leverantörer ställs ofta inför kravet att ställa säkerhet för sina kontraktsenliga förpliktelser. Kontraktsgaranti är en sådan säkerhet och den utfärdas normalt som proprieborgen. Det är inte någon skillnad på det juridiska instrument som utfärdas av försäkringsbolaget eller av svensk bank.


Speciella risker 

Vi kan även hjälpa till vid speciella behov som exempel, tillverkningsrisk och kreditrisk eller långa avtalstider. 


Kontakta Adekvat Försäkring angående ert företags kredithantering.