NMTF

 

 

NMTF är ett yrkesförbund för terapeuter som arbetar med skräddarsydd kost och näringstillskott i sin behandling, i fortsättningen kallat näringsmedicinsk terapi. NMTF verkar för att höja kunskapsnivån och kvaliteten på näringsmedicinsk terapi och arbetar med att informera och vidareutbilda medlemmarna.

NMTF verkar också för att sprida information och uppmuntra till en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av kosttillskott, samt arbetar NMTF aktivt för att vara ett viktigt komplement till den allmänna sjukvården och friskvården.


www.nmtf.se

 

Försäkringsportalen

Som medlem i NMTF och försäkringskund hos oss har man tillgång till det vi kallar försäkringsportalen. Där finns ytterligare information om försäkring, blanketter, villkor och kontaktuppgifter etc. Här kommer du som försäkringskund även åt Mina sidor för att se ditt försäkringsinnehav.

 

Har du frågor eller vill teckna försäkring, kontakta oss på:

Telefon: 0470 - 70 40 50

Telefax: 0470 - 74 00 70