Fakta, tillsyn och juridik

Juridisk person

Adekvat Försäkring AB
Organisationsnummer: 556621-1446
Adress: Storgatan 26, 352 31 Växjö
Bankgiro: 640 - 4800

Beståndsfördelning

Nedan finner du en sammanfattning av hur vår totala kundportfölj är allokerad per försäkringsbolag.
Beståndsfördelning uppdateras en gång om året i början av januari.

 

Försäkringspooler

För att skapa synergier och storköpsfördelar inom vår kundportfölj har vi valt att göra en ”samupphandling” inom några olika utvalda försäkringsområden. Dessa försäkringspooler har en samordnad gemensam förfallodag och vi upphandlar hela den aktuella försäkringspoolen med en treårsintervall. Fördelarna med dessa försäkringspooler blir att försäkringsgivarnas aptit och intresse ökar med volymen och därmed får vi bättre omfattning, pris och villkor. För närvarande har vi följande försäkringspooler aktiva.

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringsgivare: AIG
Nästa upphandling: 2018-11-01

Tjänstereseförsäkring

Försäkringsgivare: AIG
Nästa upphandling: 2018-11-01

Småföretagarförsäkring

Försäkringsgivare: Ålands Ömsesidiga
Nästa upphandling: 2020-12-01

Motorfordonsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector
Nästa upphandling: 2020-03-01

Registrering & tillsyn

Vår verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring. För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Vår verksamhet står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi tillhandahållit måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare hos oss som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

Hit skickar du ditt ärende:

Adekvat Försäkring AB

Att: Klagomålsansvarig
Adress: Storgatan 26, 352 31 Växjö
info@adekvatforsakring.se 

Allmänna leveransvillkor

I våra allmänna leveransvillkor regleras vilka åtaganden och skyldigheter som åligger oss och kunden i ett ingånget uppdragsavtal. Vi har ett generellt övergripande leveransvillkor, men det kan också finnas specifika leveransvillkor för vissa gruppförsäkringslösningar eller poolförsäkringslösningar. Dessa specifika leveransvillkor finner ni på respektive organisations medlemssidor alternativt under produktspecifika försäkringar här på hemsidan.

Här finner du våra generella allmänna leveransvillkor.

Personuppgiftslagen

(Obs! Denna information gäller fram till och med den nya GDPR lagstiftningen kommer i maj.
Vi kommer inom kort att uppdatera nedanstående information).

Information om personuppgiftslagen (PuL) till våra kunder. Personuppgiftslagen (PuL) innehåller regler beträffade behandling av personuppgifter.

Lagens huvudsyfte är att skydda privatpersoner mot intrång i den personliga integriteten.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsmäklare gentemot Er, kan vi behöva bearbeta personuppgifter rörande företrädare och kontaktpersoner hos Er. De personuppgifter som kan komma i fråga är t ex namn, födelsedatum, tjänsteställning, adress, telefonnumar och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi skall kanna fullgöra våra åtaganden gentemot Er samt för direktkontakt med de tjänstemän som bl.a. handlägger företagets försäkringsfrågor. Personuppgifterna kan även användas för att lämna information om våra andra produkter och övriga tjänster.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag.

Information om de personuppgifter som behandlas av oss samt rättelser av personuppgifter kan begäras av bolagets företrädare och kontaktpersoner. Sådan begäran framställs skriftligen under nedanstående adress.

Adekvat Försäkring AB
Storgatan 26, 352 31 Växjö