Företag & Industri
Inom affärsområdet försäkring vänder vi oss till företag och industrier med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. För våra uppdragsgivare förmedlar vi sakförsäkringar eller s.k. skadeförsäkringar i alla klasser.

Företag exponeras mot allt fler risker och förmågan att hantera dessa påverkar både löpande verksamhet, anseende och marknadsposition. Genom vår riskanalys hjälper vi företag att utforma ett omfattnings- och kostnadsoptimerat försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga finansiella fördelar.


Globalt nätverk

Adekvat Försäkring är medlemmar i Unison Brokers vilket ger oss möjlighet att följa med och arrangera försäkringsprogram över nationsgränserna för våra kunder med internationell verksamhet. 


Försäkringsområden

Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet inom alla tänkbara skadeförsäkringsområden. Kontakta oss så berättar vi mer.