Företagsförsäkring

Årspremie: 2 510 kr

Försäkringen gäller för dig som är yrkesverksam medlem i NMTF (Näringsmedicinska Terapeutförbundet). Försäkringen gäller för dig som är medlem i NMTF och med verksamhetsområden inom huvudsakligen näringsmedicin. För dig som är verksam inom andra alternativmedicinska områden kan tilläggsförsäkring för detta tecknas under förutsättning att verksamhetsområdet godkänts av NMTF och Svedea AB.

Momentbeskrivning - Företagsförsäkring

Tilläggsverksamheter

Tillägg klass 1 - Tilläggspremie 400 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Tillägg klass 2 - Grundårspremie 1 000 kr

Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder.

Tillägg klass 3 - Tilläggspremie 1 000 kr

Blodanalyser som man utför och tar betalt för.


Vid val av tillägg klass 2, innefattas även tillägg klass 1 med automatik.
Vid val av tillägg klass 3, innefattas även tillägg klass 1 och 2.

 

Elevförsäkring

Årspremie: 1 710 kr

Försäkringen gäller för dig som är elevmedlem i NMTF (Näringsmedicinska Terapeutförbundet).

Momentbeskrivning - Elevförsäkring

Tilläggsverksamheter

Tillägg klass 1 - Tilläggspremie 400 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Tillägg klass 2 - Grundårspremie 1 000 kr

Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder.

Tillägg klass 3 - Tilläggspremie 1 000 kr

Blodanalyser som man som studiemedlem utför och tar betalt för.

Vid val av tillägg klass 2, innefattas även tillägg klass 1 med automatik.
Vid val av tillägg klass 3, innefattas även tillägg klass 1 och 2.

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Momentbeskrivning - Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring