Ansökan om Praktikförsäkring

Dina uppgifter

Personnummer


Telefonnummer


E-post

 

Jag väljer att teckna...

Praktikförsäkring är en försäkring som finns i olika storlekar beroende på antalet anställda och om du äger eller hyr utrustning. Välj den försäkring som passar in för din verksamhet.

Praktikförsäkring LITEN

För dig som är ensamföretagare utan anställda. Du hyr lokal samt utrustning.

Premie: 775 kr/år

Praktikförsäkring MELLAN

För dig som är ensamföretagare utan anställda. Du hyr lokal och äger all din utrustning. 

Premie: 1050 kr/år

Praktikförsäkring STOR

För de praktiker som har anställda och/eller gemensamt ägda driftbolag.

1 - 5 anställda, premie: 3200 kr/år
6 - 10 anställda, premie: 5000 kr/år
>10 anställda, premie: individuell bedömning