Vi söker finansiella aktörer 
Adekvat söker nu finansiella institutioner för att bredda vårt koncept PLUS.

Vi söker finansiella institutioner som kan hjälpa oss att bredda vårt koncept PLUS med kreditgivning och sparprodukter till småföretagare. 

För mer information kontakta affärsområdesansvarige, Stefan Ottosson. Telefon: +46 70 545 90 50.