Företagsförsäkring

Årspremie: Försäkring inkl. medlemskap i Club Hälsoteket: 1 040 kr

Försäkringen gäller för dig som är medlem i Club Hälsoteket och som är av Hälsoteket diplomerad massör med minst steg 1 i utbildningsnivå och som arbetar med massageterapi. Försäkringen gäller också för Yoga, PRT (positional release therapy) och tejpning under förutsättning att man är vidareutbildad inom dessa områden. Observera att försäkringen inte gäller för manipulation och mobilisering.

Produktblad Företagsförsäkring 2019

 

Tilläggsförsäkring

Om du tecknar försäkring som yrkesverksam har du även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar enligt nedan. För all tilläggsverksamhet inom det alternativmedicinska området gäller att man genomgått adekvat utbildning för verksamhetsområdet samt är certifierad/diplomerad.

Tillägg klass 1 med tilläggspremie 250 kr

Behandlingsmetoder och tekniker där syftet är att behandla olika invärtesmedicinska tillstånd där tabletter och vätskor tas invärtes samt psykiska och mentala tillstånd. Exempel på discipliner som ingår är näringsterapi, homeopati och olika former av samtalsterapi. Fotvård ingår också i denna kategori.

Tillägg klass 2 med tilläggspremie 400 kr

Behandlingsmetoder där man använder penetrerande tekniker såsom akupunktur.

Tillägg riskklass 3 med tilläggspremie 1 000 kr

Hudvårdsbehandling samt alla behandlingar där laser förekommer. Vid behandlingar med laser kan en högre tilläggspremie tillämpas beroende på vilken typ av laser man använder.

 

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukdom och olyckor kan drabba alla. Skulle det hända dig och det blir ett avbrott i företagets verksamhet bidrar en sjukavbrottsförsäkring till företagets fasta kostnader. Försäkringen ger ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid dödsfall. Försäkringsbeloppen kan väljas enligt nedan och betalas som längst ut under 11 månader, efter 30 dagars karens.

Produktblad Sjukavbrottsförsäkring
Ansök om Sjukavbrottsförsäkring

 

Objektförsäkring

För en dyrbar mobil utrustning t ex lasermaskin som du tar med dig utanför praktiken omfattas inte av
allriskomfattningen. Du bör teckna en objektförsäkring som täcker för plötsliga och oförutsedda yttre skadehändelser.
Tilläggspremien är 2,5% av försäkringsbeloppet (nyvärdet ex moms). 
Självrisken är 10% av försäkringsbeloppet, lägst 1 500kr och högst 8 000kr.

 

Egendomsvärde

Har du ett större  försäkringsvärde för maskinerier och varor än 2pbb (1pbb = 46 500kr , 2019).
Då har du möjlighet att höja detta belopp per prisbasbelopp, 1 pbb kostar 150kr/år.

 

Om du önskar teckna någon utav tilläggsförsäkringarna kan du mejla eller ringa oss på  info@adekvatforsakring.se, 0470-704050.