Adekvat & RiskPoint först ut med försäkring för drönare i Sverige

Publicerad: 2017-05-11

 

Adekvat Försäkring har i samarbete med försäkringsagenturen RiskPoint tagit fram ett komplett försäkringserbjudande exklusivt för medlemmar i UAS Sweden, branschorganisationen för företag inom kommersiell drönarflygning. Försäkringarna som erbjuds medlemmarna är Flygansvar, Kasko för skador på själva drönaren samt Påhängsutrustning såsom kameror eller annan teknisk utrustning. 

– Vi har länge sökt efter en försäkringslösning där våra medlemmar kan försäkra sina drönare. Fram tills nu har vår bransch endast kunnat försäkra sin verksamhet med en flygansvarsförsäkring. Den kommersiella drönarflygningen är i ett mycket expansivt skede och det blir allt fler aktörer och utrustningen blir mer avancerad och dyrbar. Därför är det väldigt viktigt för oss som företräder branschen att kunna erbjuda våra medlemmar en trygg och bra försäkring i sin vardag säger Gustav Gerdes på UAS Sweden.

 

Tre starka försäkringar
 

Flygansvarsförsäkring

Försäkringen är anpassad efter kraven i Transportstyrelsens regelverk för kommersiell verksamhet med drönare och omfattari grundalternativet ersättning om 750 000 SDR för drönare upp till 30 kg. Försäkringen gäller per pilot och kostar 1 440 kr/år, självrisken är 1 500 kr. Drönare med en vikt över 30 kg beräknas manuellt. Man kan öka försäkringsbeloppet upp till 1 500 000 SDR vid behov. För att teckna försäkringen måste du vara medlem i UAS Sweden och ha ett tillståndsnummer hos från Transportstyrelsen.  
 

Kaskoförsäkring (Hull)

Kaskoförsäkringen täcker skador på själva drönaren under flygning, under transport till och från uppdragsplatsen samt förvaring inom Norden. Försäkringen omfattar även reservdelar. Kaskoförsäkringen kan enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring och medlemskap i UAS Sweden.
 

Påhängsutrustning

Försäkring erbjuds även för ”hängande last” t.ex. kamerautrustning, mätinstrument eller annan teknisk apparatur. På samma sätt somför Kaskoförsäkringen kan försäkring för Påhängsutrustning enbart tecknas i kombination med Flygansvarsförsäkring, Kaskoförsäkring och medlemskap i UAS Sweden.

 

– Vi på Adekvat Försäkring är glada att tillsammans med RiskPoint kunna erbjuda UAS Swedens medlemmar ett relevant skydd för sina medlemmar och ge den trygghet de behöver i ett modernt arbetsliv, säger Fredrik Ottosson, vd på Adekvat Försäkring.

 

Försäkringsförmedlare/Försäkringsagentur

Adekvat Försäkring erbjuder specialanpassade försäkringar till företag och organisationer. De ser sig själva som
nytänkare i en konservativ bransch – en självbild som bekräftades i februari förra året med utmärkelsen ”Årets Försäkringsförmedlarbolag sak 2016” vid den årliga galan ”Insurance Awards”.

Läs mer om Adekvat här:  www.adekvatforsakring.se 

Försäkringsagentur är RiskPoint som tillhandahåller försäkringslösningar till stora och medelstora företag och verksamheter i Skandinavien. Riskpoint har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Frankfurt och deras primära distributionskanal är professionella försäkringsförmedlare.

Läs mer om RiskPoint här: www.riskpoint.eu 

 

Teckna försäkring

För att teckna försäkring och ansöka om medlemskap i UAS Sweden fyller ni i ansökningsformulär via UAS Sweden och Adekvats hemsidor. 

Har ni frågor eller vill teckna försäkringen kontakta Adekvat Försäkring +46 470-704050, info@adekvatforsakring.se 

För mer information kontakta
Gustav Gerdes, UAS Sweden, +46 70365 60 36, gerdes@468p.com 
Fredrik Ottosson, vd på Adekvat Försäkring, +46 470-70 40 51, fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se