Adekvat Cyberförsäkring 

 

Cyberattacker är numer vardag för många företag och man ser nästan dagligen rubriker om allvarliga dataintrång i media och mörkertalet är stort. Databrott är en växande riskfaktor när kriminella blir mer och mer digitala. Faktum är att cyberrisker betraktas det som ett av de största hoten gentemot företag idag. Det drabbar både större och mindre företag och kan få mycket kostsamma följder. Normalt sett ingår inte skador till följd av cyberbrott i en vanlig företagsförsäkring och de fall det erbjuds är det till mycket begränsad omfattning. Det innebär att en cyberförsäkring, även kallad en databrottsförsäkring, är ett viktigt komplement till företagets traditionella försäkringar. Se till att du är rätt försäkrad så får du hjälp när du drabbas.

Adekvat Cyberförsäkring skyddar din affärsverksamhet från cyberangrepp och eventuella förpliktelser som kan uppkomma vid överträdelse av dataskyddslagstiftningen, exempelvis Dataskyddslag och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Försäkringen omfattar även medieansvar samt betalkortssektorns böter och straffavgifter. Vid en incident får du direktåtkomst till en kundtjänstlinje, dygnet runt, året om.

Vad är en cyberrisk?

En cyberrisk kan till exempel vara dataintrång, system- eller nätverksbrott, cyberutpressning, risker kopplade till sociala medier m.m.

Hur går en cyberattack till? 

En attack sker vanligtvis genom ett angrepp på tekniken i kombination med att utnyttja den mänskliga faktorn. Angriparen utnyttjar en eller flera brister i den tekniska säkerheten för att få access till IT-systemet. Ofta försöker man få en medarbetare att klicka på en länk i ett mail, använda en riggad USB- sticka eller locka till ett besök till en specifik webbsida för att på så sätt utnyttja teknisk sårbarhet. Den mänskliga faktorn är ofta viktig för angriparen. En medarbetare på företaget klickar i hast på en länk i ett mail som låser bolagets filer med skadlig kod och företaget krävs på BITCOIN för att åter få access till datainformationen. Med dagens integrerade IT struktur kan ett angrepp drabba alla typer av verksamheter, såväl ett webbhandelsföretag, IT bolag, vårdföretag som en mekanisk verkstad.

Vad ingår i Adekvat Cyberförsäkring?

Som cyberhändelse räknas att datasystemet eller nätverket drabbas av:

 • skadlig kod (malware)
 • överbelastningsattack
 • olovligt intrång
 • utpressning (ransomware)
 • eget användarfel

Det som ersätts är:

 • utredningskostnader för att ta reda på orsaken till skadan
 • räddningskostnader för att återskapa data
 • kostnader för att anmäla förlorade personuppgifter
 • förlorad vinst på grund av verksamhetsavbrott och
 • kostnader för att begränsa avbrottet

Självrisk:

8 timmars karens vad gäller avbrottsersättning

5.000 SEK alt. 10.000 SEK för övriga kostnader

Undantag:

 • personskador
 • skador som uppstår på grund av infrastruktur (t.ex. elavbrott)
 • sakskador på t.ex. datorer eller bärbara enheter
 • skador som uppstår på grund av okrypterade enheter

Vid skada:

I försäkringsbrevet finns ett nödnummer till en telefonlinje som är öppen 24/7/365 med svensktalande support och all expertis samlad hos samma skadehandläggare.

För mer information om undantag och omfattning läs produktfaktablad och villkor här nedan.

Se film om Cyberförsäkring här

Cyberförsäkring film 1
Cyberförsäkring film 2

Ansök om offert!

I nedanstående webbformulär kan du enkelt ansöka om en offer, du får svar vanligtvis inom 24 timmar. 
(Du förbinder dig inte till någonting genom att fylla i och skicka in en ansökan).

Kontaktuppgifter

Lönesumma

Önskat försäkringsbelopp

Frågor

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 

Till de försäkringstagare som berörs:

 Ja

 Nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till försäkringstagare med en lönesumma över 1 MEUR eller 10 MSEK:

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 


Kampanjkod 

 

Har du frågor eller vill veta mer?

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktpersoner:

Fredrik Ottosson, Försäkringsförmedlare

Telefon: +46 (0)70-3009829

E-post: fo@adekvatforsakring.se 

 

Viktor Hallrup, Försäkringsförmedlare

Telfon: +46 (0)70-5557775

E-post: vh@adekvatforsakring.se 

Villkor och Produktfaktablad

Cybervillkor SVCY 1 Ålands

Cybervillkor SVCY:2 Ålands

Cybervillkor SVCY:3 Ålands

Cyber produktfaktablad Ålands

Cyber produkguide Ålands