Rallyförsäkring

Har du din tävlingsbil och utrustning försäkrad? Vad täcker din försäkring? Vi på Adekvat har erfarenhet av motorsport och vet därför att långt ifrån alla har det försäkringsskydd de tror sig ha.

Ansök här

Hur är din tävlingsbil försäkrad? Vad täcker din försäkring?

  • Vad händer om någon utsätter din tävlingsbil för skadegörelse eller om du får inbrott i garaget?
  • Täcker din nuvarande försäkring skador på din tävlingsbil om du kör i diket när du transporterar den på trailer?
  • Får du ersättning från din nuvarande försäkring för reservdelar, verktyg och maskiner som stjäls ur din servicebuss när den är parkerad utanför hotellet?
  • Vad händer om ditt team orsakar ett stort oljeläckage, någon halkar i pölen, slår huvudet i gatan och begär skadestånd av dig?
  • Har du rättskydd om du hamnar i tvist om tex en reparation på din bil som går till domstol?

 

Vi på Adekvat har erfarenhet av motorsport och vet därför att långt ifrån alla har det försäkringsskydd de tror sig ha. Därför har vi nu tillsammans med DRIVE VXO Motorsport tagit fram en Motorsportförsäkring med syftet att täcka in den egendom du och ditt team har och de situationer ni kan hamna i.

Målet är att du ska känna dig trygg oavsett om bilen står i garaget, transporteras till och från tävling eller står uppställd på serviceplatsen. Därför ingår nedan moment i vår motorsportförsäkring

 

 

 

Detta ingår i försäkringen

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller mot brand, naturskada, inbrott, stöld och skadegörelse på:

  • Tävlingsbilen
  • Verkstadsutrustning
  • Reservdelar
  • Tävlingsdäck
  • Förarutrustning

Transportförsäkring

Försäkringen omfattar all egendom som transporteras, gäller även under uppehåll i transporten och uppehåll på serviceplatsen, tävlings- och eventområet.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ger rätt till ersättning  för ombuds- och rättegångskostnader för tvist som kan prövas i domstol.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen täcker det skadeståndsansvar för person- eller sakskada som du privat eller ditt företag kan drabbas av. Försäkringsbolaget hjälper dig även i en eventuell skadeståndsprocess.

 

Tillval:

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag och den ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom, men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.