Försäkringspooler

För att skapa synergier och storköpsfördelar inom vår kundportfölj har vi valt att göra en ”samupphandling” inom några olika utvalda försäkringsområden. Dessa försäkringspooler har en samordnad gemensam förfallodag och vi upphandlar hela den aktuella försäkringspoolen med en treårsintervall. Fördelarna med dessa försäkringspooler blir att försäkringsgivarnas aptit och intresse ökar med volymen och därmed får vi bättre omfattning, pris och villkor. För närvarande har vi följande försäkringspooler aktiva.

VD & Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringsgivare: W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial
Nästa upphandling: 2023-12-31

Tjänstereseförsäkring

Försäkringsgivare: ERV/Europeiska
Nästa upphandling: 2023-12-31

Cyberförsäkring

Försäkringsgivare: Ålands Ömsesidiga
Nästa upphandling: 2023-12-31

Motorfordonsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector
Nästa upphandling: 2024-02-28